Danh sách 20 sinh viên được nhận học bổng Lạc Hồng năm 2018
1- Nguyễn Thị Nhung , HT (Hồ Sơ# 1-18)
2- Tôn Phi, SG (Hồ Sơ#2-18)
3- Cao Trần Quân, SG (Hồ Sơ# 3-18)
4- Nguyễn Văn Tú, QB (Hồ Sơ# 6-18)
5- Đào Thụy Duyên Anh, SG (Hồ Sơ#7-18)
6- Nguyễn Xuân Mạnh, Nghệ An (Hồ Sơ#8-18)
7- Nguyễn Thị Mai Thảo, SG (Hồ Sơ# 9-18)
8- Phan Thành Trung, SG (Hồ Sơ# 16-18)
9- Nguyễnn Mạnh Cường, Nghệ An (Hồ Sơ# 18-18)
10- Võ Thị Mỹ Hạnh, SG (Hồ Sơ# 22-18)
11- Bùi Thiên Sơn, SG (Hồ Sơ# 24-18)
12- Nguyễn Thị Khiêm, Nghệ An (Hồ Sơ# 27-18)
13- Nguyễn Phước Duy, Kontum (Hồ Sơ# 29-18)
14- Nguyễn Thị Yến Trang, SG (Hồ Sơ# 31-18)
15- Nguyễn Vũ Thanh Hà, Hà Nội (Hồ Sơ# 32-18)
16- Phan Thị Hạnh, Nghệ An (Hồ Sơ# 41-18)
17- Y- Ý, Kontum (Hồ Sơ# 42-18)
18- Nguyễn Thị Thúy Vân, Kontum (Hồ Sơ# 43-18)
19- Nguyễn Thị Thúy Uyên, Kontum (Hồ Sơ#44-18)
20- Đinh Thị Tuyết Viên, Bình Định (Hồ Sơ# 19-18)

Danh sách 20 sinh viên được nhận học bổng Lạc Hồng năm 2018 Danh sách 20 sinh viên được nhận học bổng Lạc Hồng năm 2018 Reviewed by Blogger on 23:51 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.