Tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Nga

Kết quả hình ảnh cho Trần Thị Nga
Chị Trần Thị Nga là nạn nhân tiếp theo của một thứ luật pháp biến bất cứ ai cũng trở thành nô lệ. Điều 88 BLHS là một điều luật ràng buộc sự tự do của con người, xâm phạm các giá trị căn bản về quyền tự nhiên của con người.

Điều 88 được tạo ra để khóa miệng lưỡi và trói buộc tư tưởng. Nó hoàn toàn khu trừ, triệt tiêu phẩm giá của con người và theo đó là những hình phạt mang tính man rợ, hoang dã.

Một nhà nước chính danh, văn minh cần phải thiết lập những luật lệ mang tính phổ quát để đảm bảo các luật lệ ấy phục vụ quyền con người. Trong tiến trình thời gian, nhà nước luôn cần ý thức kiện toàn lề luật sao cho phù hợp và đặt quyền lợi, đảm bảo phẩm giá con người mức an toàn và thiêng liêng.

Ngược lại, nhà nước đểu cáng, mọi rợ thì lại định đoạt, sử dụng những luật định giết chết tâm hồn, suy nghĩ và trái tim của con người và biến con người trở thành nô lệ, nô dịch cho ý đồ của chúng. Điều 88 và nạn nhân là những người yêu nước đang tố cáo một nhà nước như vậy.

LVS
Tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Nga Tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Nga Reviewed by BLOGGER on 19:36 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.